De Bijbel, Psalmen 133

Hoofdstuk: Psalmen 133

Psalmen 133
1 Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. 
2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. 
3 Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/psalmen/133
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!