De Bijbel, Klaagliederen 2

Hoofdstuk: Klaagliederen 2

Klaagliederen 2
2 De Heere heeft verslonden, Hij heeft niet gespaard, [ beth] alle woningen van Jakob; Hij heeft in Zijn verbolgenheid de vestingen van de dochter van Juda met de grond gelijkgemaakt. Hij heeft ze met de grond in aanraking doen komen, Hij heeft het koninkrijk en zijn vorsten ontheiligd. 
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/klaagliederen/2/2
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!