De Bijbel, Genesis 1

← naar Bijbel index
3
En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.
4
En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.
5
En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.
← naar Bijbel index