De Bijbel, Esther 8

Hoofdstuk: Esther 8

Esther 8
5 Zij zei: Als het de koning goeddunkt en als ik genade bij hem heb gevonden, en deze zaak juist is in de ogen van de koning en ik aangenaam ben in zijn ogen, laat er dan een schrijven uitgaan om de brieven te herroepen met het plan van Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, die hij heeft geschreven om de Joden om te brengen in alle gewesten van de koning.
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/esther/8/5
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!