De Bijbel, 2 Kronieken 36

Hoofdstuk: 2 Kronieken 36

2 Kronieken 36
22 In het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de HEERE de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de HEERE, dat Hij bij monde van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrifte:
https://www.bijbelhoek.nl/bijbel/2-kronieken/36/22
← naar Bijbel index

Abonneer op onze nieuwsbrief!